à Arras : Dear Liars (hardcore’n’roll) + Nurse’s Dead Bodies (horror punkabilly) + Burn Teddy Burn (stoner) à l’Hôtel de Guînes (2 rue des Jongleurs). 20h., 5€